วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

วัดในอำเภอวังวิเศษวัดราษฎร์รังสรรค์
ตั้งอยู่ที่   ม.๑ ต.วังมะปรางเหนือ

สร้างเมื่อ ๒๕๑๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๑๕ มกราคม ๒๕๒๔

                                      ปัจจุบันมี พระครูใบฎีกาเหลี้ยม  ธนธมฺโม เป็นเจ้าอาวาส

วัดวังมะปราง
ตั้งอยู่ที่   ๑๐๓  ม.๒  ต.วังมะปราง
                           
  สร้างเมื่อ ๒๔๖๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๔
                                        
 ปัจจุบันมี พระชนะสิทธิ์ สิทฺธิวํโส เป็นเจ้าอาวาส
วัดทุ่งหลวง ตั้งอยู่ที่   ม.๗  ต.วังมะปราง
สร้างเมื่อ ๒๕๐๓ ปัจจุบันมี พระครูสมุห์จรัญญา  สิริปญฺโญ เป็นเจ้าอาวาส
วัดเขาพระวิเศษ

ตั้งอยู่ที่   ๗  ม.๔  ต.เขาวิเศษ

สร้างเมื่อ ๒๓๓๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๙ ตุลาคม ๒๔๗๓


ปัจจุบันมี พระครูบรรพตธรรมสถิต เป็นเจ้าอาวาสและดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าคณะตำบลอ่าวตงวัดทุ่งใหญ่

ตั้งอยู่ที่   ๑  ม.๓  ต.ท่าสะบ้า

สร้างเมื่อ ๒๓๘๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๔

ปัจจุบันมี พระครูภัทรธรรมวิจิตร เป็นเจ้าอาวาสและดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าคณะตำบลเขาวิเศษ


วังนกน้ำวังนกน้ำ

วังนกน้ำตั้งอยู่หมู่ที่  7  ต.เขาวิเศษ  อ.วังวิเศษ  จ.ตรัง                                                                    เป็นแหล่งท่องเที่ยว  มีเนื้อที่ประมาณ  347  ไร่ 

 ธรรมชาติเป็นผู้สร้างพรุน้ำขนาดใหญ่อยู่ริมเลใต้เชิงเขาวิเศษ  เมื่อถึงช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม  ของทุกปี  จะมีเหล่าฝูงนกเป็ดน้ำอพยพหนีฤดูหนาวจากไซบีเรีย  บินมาอาศัยทำรังและออกลูกหลานในพรุน้ำแห่งนี้  และทางตำบลเริ่มเห็นความสำคัญในการพัฒนายกระดับพรุน้ำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล  จึงได้มีการปรับปรุงพรุใหญ่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและตั้งชื่อว่า  "วังนกน้ำ"


รอบๆพรุน้ำจะเป็นถนนใช้สำหรับการเดินวิ่งออกกำลังกายและใช้เป็นสนามแข่งรถ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันจักยานยนต์ทางเรียบ  การแข่งขันประกวดรถโบราณ ฯลฯ   มีตัวอย่างถาพมาฝากด้วยค่ะ
น้ำตกร้อยชั้นพันวัง

น้ำตกร้อยชั้นพันวัง ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

                     


     น้ำตกร้อยชั้นพันวัง ตั้งอยู่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประบางคราม อ.วังวิเศษ จ.ตรังมีแผ่นป้ายประกาศเป็นตัวหนังสือชัดเจน หนานน้ำใส ทอดชั้นบันไดน้ำเป็นแบบทางน้ำตก เสียงน้ำตกบอกระยะไม่เกิน 100 เมตร นักท่องเที่ยวไต่เขา ศึกษาป่าเขา เขตต้นน้ำลำธาร เดินตามไปดูหมู่ไม้ สร้างสายธาร บางทีนกแต้วแร้วที่เหลือแหล่งเดียวในโลกที่นี่ จะมาอวดสีสันสวยงามและส่งเสียง ทักทายให้ฟัง ขณะที่ซึมซับความงาม ความสุขใจในธรรมชาติของน้ำตกร้อยชั้นพันวัง

วังผาเมฆ

ไต่เขาชมทะเลหมอกที่วังผาเมฆ ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง


"วังผาเมฆ" ตั้งอยู่ ที่ ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตรังที่กำลังได้รับการพัฒนา


เดินทางจากตัวเมืองตรัง ขับรถมาทางสิเกา แล้วเลี้ยวขวาที่ แยกต้นชด แล้วตรงยาว

เมื่อถึงโรงเรียนวังวิเศษให้เลี้ยวขวา แล้วตรงไป จะมีป้ายบอกทางเป็นระยะ   หากกลัวหลงให้ถามชาวบ้านได้สรุปแล้วจากตัวเมืองถึงทางขึ้น ใช้เวลาประมาณ ๔๕ นาที

จากทางขึ้นเขาใช้เวลาประมาณ ๑๕ - ๓๐ นาทีในการปีนเขาไปจุดแรกจนถึงจุดที่ ๔ ซึ่งเป็นจุดสุดท้าย ตลอดระยะเวลาในการไต่เขาเป็นไปด้วยความลำบากสำหรับคนที่ไม่เคยปีนเขา เพราะทั้งแคบทั้งชันแต่เมื่อถึงจุดสุดท้ายก็ไม่ผิดหวังค่ะเพราะสวยมากๆๆเลยค่ะ

ข้อมูลทั่วไป

อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
อำเภอวังวิเศษตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
  • ทิศเหนือ
  • ทิศตะวันออก
  • ทิศใต้
  • ทิศตะวันตก
     ติดต่อกับอำเภอสิเกา

อำเภอวังวิเศษแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 70 หมู่บ้าน ได้แก่


1.เขาวิเศษ(Khao Wiset)21 หมู่บ้าน
2.วังมะปราง(Wang Maprang)11 หมู่บ้าน
3.อ่าวตง(Ao Tong)15 หมู่บ้าน
4.ท่าสะบ้า(Tha Saba)11 หมู่บ้าน
5.วังมะปรางเหนือ(Wang Maprang Nuea)12 หมู่บ้าน